Регистрация на компания – гарантиран старт на вашия собствен бизнес

Регистрацията на фирма е важна мисия, с която се слагат основите за нов правен субект.

Registration of foundation

Към дадената практика ще е нужно реално да се подходи с особено наблюдение, за да са избегнати евентуални бъдещи недоразумения при извършване работата по предназначение, при нейното разширяване или изменение.

Точно какъв е начина за регистрация на компания?


● Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено фин детайл и отличното знание на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за перспективата на всяка фирма. При входирането на данните на търговската фирма е нужно да са взети предвид счетоводната отчетност, данъчното облагане, осигуряването и варианта на управление при различните правни извивки и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се приготвят много специфични документации, между които са учредителният акт и протокола (наименованието на точно тези така важни документации са индивидуални при различни правни видове), заявления по образец и лиценз или позволение, ако същността на дейността го желае по законов ред;
● Наложително е да се отвори набирателна сметка за учредителния капитал и да се внесе изискваната от закона част от него;
● Малко преди подаването на документите за регистрирането им в ТР е наложително да се заплати държавна такса;
● Изискуемите от АВ документации трябва да са попълнени изчерпателно и да бъдат предоставени по нужния канален ред, понеже при липси, нередности или неточности Агенцията по вписванията ще отмени регистрирането. За коректно и красиво писане на документацията вписването в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Точно след вписването на фирмата в АВ документите автоматично се изпращат в Националната Агенция За Приходите.

Огромна помощ от специалист – ключът към успеха


Рисковано е да вярвате напълно на нета като само един източник на полезна информация за регистриране на компания, особено при непълно познаване на законовата разпоредба. Независимо движещите се в онлайн порстранството формуляри и бланки, които трябва да се попълнят, би могло да се окажат много стари, неточни или несъвършенни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “ядрото” на собственото Ви дружество и бъдещата му активност. Наемането на експерт за вписването на търговската фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа активност.

Ще можете да измислите най-правилния избор за избор на правна форма, когато много внимателно се информирате с бъдещите си задължения и права. Екипът, на който се доверите, ще изработи всички необходими документации и ще се постарае за навременното им вписване в Търговския Регистър.

От вас се иска просто подпис, който може да бъде предоставен и по електронен път чрез сканиране или снимка.

Вписването на фирма е комплексна дейност, която изисква точност и професионализъм. За да бъдете сигурни и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на основите й.

Посетете сайта и намерете всичко за регистрация на сдружение