Month: July 2019

Какво точно са камините с ризи от вода?

Камините с ризи от вода са по-лесни и по-удобни за употреба в сравнение с другите отоплителни уреди с дървесина. В действителност, те са по-елементарни за поддържане от тези на газ, нефт или пък печките с електричество. Печките с пелети извършват работа с пелети от дървесина, представляващи компресиран материал от дърва, наподобяващ заешката храна. Ако имате …

Кухните – кътче за хранене и чудесна комуникация

Също като всичко друго, по този начин и кухните са подвластни на широко развитие през последните години. Някога положените в най-затънтения край на самата сграда кухни са изместени от застроените на преден план нови стаи. Деликатният детайл за дизайнерите е нареждането на сигурни дизайни, обърнати към хола или пък сплотяването на кухнята с хола или …